top of page

Voor €20 per maand worden de volgende kostenposten gedekt waardoor een kind op Flores naar school kan.

  • Transport

  • Uniform

  • Materiaal

  • Zakgeld

  • [...]

  • [...]

  • [...]

...ik steun graag een kind voor een maandbedrag van

€10
€15
€20
bottom of page